Festivaloverlast.nl maakte onderdeel uit van een afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Delft. Wij danken u zeer als u uw klacht hier achterlaat dessalnietemin raden wij aan om klachten altijd ook door te geven aan de desbetreffende instanties. Voor vragen kunt u een email sturen naar info@festivaloverlast.nl

Festivaloverlast.nl is een website waarop overlast veroorzaakt door festivals en evenementen gemeld kan worden De meldingen worden gebruikt voor onderzoek naar hinderbeleving om te komen op een betere synergie tussen evenement/festival en omgeving. Door in kaart te brengen waar men overlast ondervindt ontstaat een goede basis voor verder onderzoek. Een centraal meldpunt als festivaloverlast.nl is een eerste stap naar een oplossing.

Ondervindt u overlast van een evenement bij u in de buurt?

Door hier uw klacht achter te laten helpt u ons dit probleem beter in kaart te brengen. De oplossing begint bij úw geluid.